Písemné dělení

Zadané příklady vyděl písemně do sešitu, poté doplň ke každému podíl a zbytek. Na závěr si zkontroluj
2 760 : 3 =
3 508 : 7 =
4 269 : 6 =
2 198 : 3 =
zbytek
zbytek
zbytek
zbytek
628 : 2 =
446 : 6 =
483 : 4 =
727 : 7 =
zbytek
zbytek
zbytek
zbytek