Písemné dělení

Zadané příklady vyděl písemně do sešitu, poté doplň ke každému podíl a zbytek. Na závěr si zkontroluj.
5 312 : 6 =
4 425 : 7 =
6 841 : 8 =
1 903 : 9 =
zbytek
zbytek
zbytek
zbytek
7 881 : 8 =
3 333 : 5 =
8 124 : 9 =
4 896 : 7 =
zbytek
zbytek
zbytek
zbytek