Písemné násobení

Násob písemně do sešitu, výsledky doplň do tabulky.
krát
32
45
57
76
89
6 321
7 485
10 692
4 081