Písemné násobení

Násob písemně do sešitu, poté doplň výsledky a zkontroluj.
3 182
5 693
8 809
6 085
7 321
. 36
. 28
. 17
. 42
. 22