Zlomky

Přečtěte si zlomky. Ke každému zlomku přiřaďte číslo označující, na kolik částí jsme rozdělili celek.