Mírný rozjezd na začátku školního roku

Šest opakovacích listů k matematickému rozjezdu. Opakujeme pamětné sčítání a odčítání, příklady se závorkami a písemné sčítání. a) 1. cvičení – doplňujeme sčítance a součty v tabulce b) 2. cvičení – doplňujeme menšence, menšitele a rozdíly v tabulce...

Opakujeme učivo 3. ročníku

Dvacet různorodých listů, ve kterých si zopakujeme učivo probírané ve 3. ročníku. Čeká nás hlavně pamětné počítání a písemné sčítání a odčítání. 1) Opakujeme pamětné počítání a) 1. cvičení – splnění podmínky ve výsledku –...

Velká násobilka

Sedm listů na procvičování pamětného násobení a dělení dvojciferného (trojciferného) čísla číslem jednociferným. 1) Násobíme dvojciferné číslo číslem jednociferným a) 1. cvičení – počítáme součiny ve čtyřech sloupečcích b) 2. cvičení – počítáme součiny ve čtyřech...

Velká čísla

Procvičujeme zápis a čtení čísel, jejich seřazení podle velikosti, rozklad v desítkové soustavě. Nasadíme i jednoduché početní operace v souvislosti se slovními úlohami. 1) Zápis a čtení čísel a) 1. cvičení – k číslu napsanému...

Písemné násobení

Tabulky s množstvím příkladů pro procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem. Činitele zadaných příkladů zapíšeme do školního sešitu pod sebe a vypočítáme. Poté výsledky zapíšeme na správná místa do tabulky, nebo je přiřadíme k příkladům...

Písemné dělení

Tabulky s příklady pro procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. Zadané příklady si zapíšeme do školního sešitu a vypočítáme. Výsledky a zbytky poté zapíšeme na správná místa do tabulky, nebo je přiřadíme k příkladům podle...

Zlomky

Hry pro poznávání a zápis jednoduchých zlomků. Můžeme je doplnit rýsováním, vystřihováním, nalepováním a zapisováním vlastních zlomků. 1) První seznámení se zlomky – označ správně zapsaný zlomek a pomoz tak panáčkovi přes řeku. – hra –...

Opakování z 3. ročníku

Na počátku školního roku si zopakujeme některé učivo ze 3. ročníku. Jeho součástí je také pozorování podzimní přírody. 1. cvičení – k názvům půdy přidáváme její složení, hodnotíme, jak se obdělává: přiřazování 2. cvičení...

Obilniny a traviny

V září – na začátku vyučování přírodovědy si všimneme v souvislosti se žněmi nejznámějších obilovin. Stavbu jejich těla porovnáme s některými travinami z čeledi lipnicovitých. Získání základních poznatků o obilninách a travinách a o...

Léčivé rostliny

Čtyři jednoduché testíky pro ověření znalostí vybraných léčivých rostlin – jejich poznávání. Poznávání patnácti vybraných léčivých rostlin 1) doplňovačka: podle obrázků doplňujeme rodová jména léčivých rostlin 2) přiřazování: k názvům léčivých rostlin přiřazujeme jejich správný obrázek...