Stavba slova

Procvičíme si stavbu různých slov z kořene pomocí předpon a částí příponových. Zaměříme se na rozlišení předpon a předložek, pravopis -ě-, -je- na styku předpony a kořene, správný pravopis předpon. 1. Kořen, předpona, část...

Vyjmenovaná slova

Postupně si zopakujeme pravopis y, ý, i, í po obojetných souhláskách. Zároveň si zopakujeme i další mluvnické jevy. 1. Vyjmenovaná slova po b a) 1. cvičení – ve větách doplníme i, í, y, ý po...

Slovní druhy

Zopakujeme si učivo o slovních druzích. Zařazujeme slova ke slovním druhům. a) 1. cvičení – zopakujeme si, co víme o slovních druzích b) 2. cvičení – slova zařazujeme ke slovním druhům c) 3. cvičení...

Podstatná jména

Zopakujeme si pády, číslo a rod. Poté se postupně zaměříme na vzory podstatných jmen a správný pravopis koncovek podstatných jmen. 1. Opakování pádů, čísla a rodu a) 1. cvičení – k podstatným jménům přidáme pádovou...

Vánoční besídka

Vánoční písně a básně připravené k přednesu na vánoční besídce. Ta se letos uskuteční ve čtvrtek 12. prosince od 15.30 hodin ve III. třídě. Po vánočním bloku vystoupí zájemci ve hře na hudební nástroj...

Týdenní plány – listopad

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc listopad spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od čtvrtka 31. října do pátku 8. listopadu 2. týden: od pondělí 11. listopadu do pátku 15. listopadu 3....

Lukavická básnička

Výběr z básní našich básníků k recitaci. Lukavickou básničku v letošním školním roce plánujeme na čtvrtek 24. října. J. Crkal Jen mít oči k vidění Jan Čarek Jen mít oči k vidění, uvidět, co každý z lidí...

Týdenní plány – říjen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc říjen spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od pondělí 30. září do pátku 4. října 2. týden: od pondělí 7. října do pátku 11. října 3....

Týdenní plány – září

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc září spolu s informacemi pro rodiče. 1. týden: od středy 4. září do pátku 6. září 2. týden: od pondělí 9. září do pátku 13. září 3....

Hudební výchova

V rámci pěveckého a mluvního projevu rozšiřujeme hlasový rozsah, využíváme notový zápis jako oporu při realizaci písně. Rytmizujeme, melodizujeme a improvizujeme, tvoříme jednoduchý hudební doprovod. Taktujeme, tvoříme pohybový doprovod písně. Poznáváme hudební formy, snažíme...