Kopírujeme

Učíme se kopírovat text, obrázky a kopírovat mezi jednotlivými aplikacemi. Zadané úkoly této části plníme od února do března. D. Kopírujeme – učíme se kopírovat text, obrázky a kopírovat mezi jednotlivými aplikacemi. 15) Kopírujeme text...

Výukové programy

Výukové programy a internetové učebnice si spouštíme, používáme a správně ukončujeme. Na začátku dubna si stručně zopakujeme a procvičíme jejich využití. E. Výukové programy a internetové učebnice – příklad využití počítače při vyučování a přípravě...

Problémy s počítačem

Pro seznámení s některými problémy s počítačem využijeme nápovědu a rejstřík, povíme si o nebezpečných klávesách. Důležité je hledání v počítači či pořádek v souborech. Zadané úkoly plníme společně v polovině dubna. F. Problémy...

Místo, kde žijeme

Začátek našeho školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Obsahuje celkem 17 tematických částí...

Slovesa

Poznáváme slovesa a jejich kategorie. Učíme se vytvořit správné tvary sloves v oznamovacím způsobu a určovat slovesnou osobu, číslo a čas. a) 1. cvičení – slovesa seřadíme podle abecedy b) 2. cvičení – k podstatným jménům...

Skladba

Poznáváme souvětí, pomocí spojek spojujeme do souvětí věty, zapisujeme jejich stavbu pomocí vzorce souvětí. 1. Věta jednoduchá a souvětí a) 1. cvičení – spojujeme věty do souvětí b) 2. cvičení – určíme, zda je...

Dopravní výchova

Dopravní výchovu organizujeme ve 4. ročníku jako týdenní dopravní kurz v červnu. Dvakrát ročně (září, červen) využíváme výuku na dopravním hřišti. Výstupy pro žáka: upevňuje si zásady správného chování chodce a cyklisty seznamuje se...

Přírodní společenstva

Seznamujeme se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody. Pozorujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Seznamujeme se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Věnujeme se rostlinám, houbám a živočichům v...

Zásady při práci u počítače

Povíme si o některých zásadách při práci u počítače. Zmíníme se o bezpečnosti, hygieně, ochraně zdraví u počítače. Tyto záležitosti řešíme ve dvojicích ke konci dubna. G. Zásady při práci u počítače – ochrana zdraví...

Starší historie

První část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na starší dějiny od nejstaršího osídlení naší vlasti do třicetileté války (tedy do 17. století). Kapitola Starší české dějiny obsahuje osm tematických celků v...