Přírodní společenství les

Vyber správný obrázek živočicha, rostliny nebo houby.