Ve vodě a u vody

Vyber správný obrázek živočicha nebo rostliny.