Podstatná jména

K podstatnému jménu uveď vzor a napiš slovo opačné.
   1         
  2          
          
       3     
   4         
5    6          
          
    7        
          
  8