Podstatná jména

Podstatná jména rodu ženského zařaď ke vzoru.
Pravda () vítězí.
Je to chlapec jako jedle ().
Zpívá stále stejnou písničku ().
Leje jako z konve ().
S poctivostí () nejdál dojdeš.
V nouzi () poznáš přítele.
Bez práce () nejsou koláče.
Bylinu () po vůni (), člověka po řeči () poznáš.