Podstatná jména

Zopakuj si pravopis - do textu doplň chybějící písmena.
Máme heký bt.
Na vži odblo šest hodin.
Vtek pje blnkový čaj.
Pes zbstřil sluch.
Je ta puška nabtá?
Z mláz se plžil lšák.
Vrátil se s Rakou brzčko.
Lba má plšového medvdka.
Všude voní lpa.
Uplnulá zma bla mrná.
Musš obt celou Přibslav.
Lnda seděla na psku a vzlkala.
M tam budeme brz.
Zbšek m půjčil sbrku známek.