Podstatná jména

Doplň vynechaná i, y, í, ý. K podstatným jménům do závorky dopiš příslušný tvar vzoru.
Musíš mt pevnou vůl ().
Nad skalam () krouží jestřáb () a orl ().
Na louce poletují motýl ().
Včel () žijí v úlech.
Úl () jsou obvkle dřevěné.
Mslivec Skora má dva lovecké ps ().
Ps () s ním chodí na vcházky do lesů.
Seznámili jsme se s Francouz (), Ital () a Španěl ().
Na vysoké jedl () seděl vr.
Šetři peněz ().
Vítězstv () našich hokejistů blo zasloužené.
Jíst ryb () je zdravé.
Lenka jela z Břeclav () do Mladé Boleslav ().
V mrkv () jsou cenné vtamíny.
Přijedeme v neděl ().
Ráda poslouchám kos () a pěnkav ().
Šelm () mají ostré dráp () a zub ().