Podstatná jména

Po zdůvodnění doplň do slov vynechaná i, y, í, ý.
V neděl jsem odjel s přátel do Ltomšle.
Královská koruna byla posázena drahokam.
Přijeď k nám do Chrudim na chvl.
Mamnka m koupla novou košil.
Pod skalam tekla horská bstřina.
V šumavských lesch a v okol staví nové dom.
Houb sušíme na zmu.
Za těmito budovam jsou na cestě panel.
Mchal se rozběhl za holub.