Podstatná jména

Do podstatných jmen doplň vynechané koncovky.
Na návs zastaví automobil pod lípam.
Vozíky se zavazadl lidé přepraví před hal.
Sol přidáváme do krmné směs pro lam i antilop.
Táta vybral zábradl s jednoduchými tyčkam.
Žijeme ve středu Evrop na severní polokoul.
V pralesch žijí plaz, goril a rozmanité šelm.
Příkaz výpravčího jsem s dětm neslyšela.
Ukaž mi všechny světadíl na Zem.
Včel opylují květ bříz.
Na neb se zjevují zajímavé úkaz.
Tomuto závodníkov přejeme vítězstv.
Na zem sedí děti s opičkam a v pozadí jsou africké kráv.