Opakování

Vylušti doplňovačku.
   1           
 2         3      
4       5         
  6            
        7      
8