Opakování

Doplň vynechaná písmena.
Zahradnci pěstoval zelennu.
Květin ve váze pkně voněl.
Když přšlo jaro, znovu přiletěl vlaštoky.
V tráv se třpytil kapk ros.
Vměňte si sešty.
V pohákách vodnci seděl u vrb a šil si boty.
Kašn stával uprostře náměstí.
Kluci ve tříd našl velký kus kříd a hned zkoušel, jak se s ní pše.
Z mlh se najednou vynořil dvě postav.
V lese jsme sbíral malny, borvky, ostružin, lšky i hříky.
Sešit a kníky byl pečlvě zabalené.
K večeř jsme měl rybu.