Opakování

Doplň vynechané i/í nebo y/ý.
M jsme sklidil hodně velkch cibul.
V prvndě děti používal počitadlo.
Žác udělal v úkolu dvě chyb.
ve si kluc hrál s cnovými vojáčk.
Letos bla naše rodna o prázdnnách v cizně.
Blá paní pr chodla v noci po cmbuří.
Herc zahrál o Vánocch dvadlo pro dět z mateřské škol.
Bolel ho noh, protože měl malé bot.