Opakování

Vylušti doplňovačku.
1    2       
       
3       4    
       
5     6      
       
       
       
  7