Opakování

Vylušti doplňovačku.
    1           2        
                3     
       4      5    6        
   7                  
         8            
9                     
       10              
11