Opakování

K uvedeným slovům napiš vyjmenovaná slova podobného významu.
       1    2    
      3       
  4     5        
    6         
           
7