Opakování

Vylušti doplňovačku.
    1      
2          
        
        
3          
      4    
  5        
        
     6