Opakování

Doplň vynechané i/í nebo y/ý.
zamšlený, kldný, babčka, slmák, namdli se
blnkový čaj, zablsknout se, mnce, přemšlvý Mrek
pt mléko, papr, Vsoké Mto, semnka pru, automobl
pozamkej dveře, třptka, kousek sra, lmec, pelněk
úkld, oblčej, dřevěné plny, sudokoptník a lchokoptník