Opakování

Zařaď jednotlivá slova ke slovním druhům.
záhony - , ošetřované - , rukou -
vydaly - , bohatá - , zpívali -
osmá - , plápolající - , oheň -
úplně - , snadno - , to - ,
nikdy - , myši - , dva -
mi - , zkalila - , šála -
uprostřed - , nechť - , nad -
protože - , bác - , svůj -