Opakování

Doplňuj slova, která jsou podřazená slovu povolání.
    1          
  2            
            
3              
4              
            
        5      
            
     6         
7              
            
            
8