Opakování

Doplň vynechané i/í nebo y/ý.
Mez sedadl bl pověšený batoh.
Na pol žijí zajíci.
Mám v pokoji stolek s křesl.
Sestoupil jsme z hor do údol.
Orel mával křídl.
Kyselé zel je zdravé.
Mloš si nejraději hraje s letadl.
Polab je úrodný kraj.