Opakování

Doplň vynechaná písmena.
V změ bvá mrá a sní. Našla jsem krásný hři
Jiřka je hodné děče. Chodím na obě do školní jídelny.
Dnes budeme mt říky. Ostříhej si nety.
Nenos do škol velké nůky. Du má tvrdé dřevo.
Při matematce potřebuji pravtko, kružíko a tuku.
Na jabloni je buka pro špačky. Ulo si své vci.
Na podzm odlétají vlaštoky. Čáp mají hnído na komně.
Pravdelně okopáváme zahráku. V naší ulci je bograf.
Žároka vdává jasné svtlo.