Opakování

Do slov doplň vynechaná písmena.
Kamarádi za mnou večer přišl domů.
U rybníka hlasitě dvě kvákal žáb.
Kuchaři ve školní kuchyni uvařil oběd.
Na zahrádce voněl červené růže.
Rozzruření ps velmi hlasitě štěkal a skákal.
U valníku za traktorem se přestal točit kola.
Hodiny v kuchyni tikal a odbil půlnoc.
Koně s jezdci cválal kolem lesa.
Večerní vánky nám čechral vlasy.
Chlapci se spolu popral a roztrhl si trička.
Babičky nám vyprávěl o svém životě.
Zedníci vystavěl nový dům v naší ulici.
Na křižovatce na sebe troubil auta.
Na jaře se louky zazelenal.
Ptáci létal nízko a štěbetal.
Děti na novém hřišti skotačil.