Opakování

Rozhodni, zda větný celek je věta jednoduchá, nebo souvětí. Poté urči, z kolika vět se skládá.
Před mnoha sty tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. -
Tehdy byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. -
A proto psi žili ve psích smečkách, ale nežili v lesích jako srnky, běhali na velikánských loukách, které se jmenují prérie či stepi. -
Proto má každý pes podnes tak rád louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. -