Opakování

Doplňuj příslovce.
 1       2        
    3          
         4     
5        6        
            
   7