Opakování

Vylušti doplňovačku.
     1    2      3            
 4     5                   
6                  7       
          8             
                     
    9        10             
                11