Vyjmenovaná slova

Do vět doplňuj slova podle nápovědy.
Věra pecku. Při čtení nedrž knížku očí.
Oddychl si z plných . Poraněný pes si ránu.
Když se v dálce , bývá bouřka .
Kočky se rády . Velké mívají hodně pylu.
Kobylka měla na čele bílou . mele obilí.
Umytá okna se . V bytě máme topení.
květ sbíráme v červnu, kdy kvetou.