Vyjmenovaná slova

Zopakuj si pravopis - doplňuj postupně vynechaná písmena.
Slepš zmzel v trávě. Hladina rybníka se třptila.
Netopří let je neslšný. Krocan se čepří.
Kloptl o hromadu psku. Pchá mě v noze.
Ptlák si odpkal svůj trest. Eva je pšná.
Martin pše dops. Kůň tahá těžké ptle.
Hrabal koptem v psku. Lbor bdlí v Psku.
Plou řežeme, plníkem plujeme. Lbuše se přila.
Včely sbrají plně pl. Závěs byl ušit z ptloviny.
Zvřata, která mají kopta, jsou koptníci.
Lnda zptovala svědomí. Kloptl na nerovné cestě.