Vyjmenovaná slova

Zopakuj si pravopis - doplňuj postupně vynechaná písmena.
Mloš má špatné návky. Pes vplašil zajíce.
Budeme vrábět vánoční svcny. Začíná svtat.
O vstavu bl zvšený zájem. Ukončete vstup a nástup.
Vtek má rád jablkový závn. Pomoz m svnout koberec.
Musím navnout vlnu. Pan Vdra odvkl práci.
Na záhoně je vsetá mrkev. Podej mi vdličku.
Vndej si ruce z kapes.