Podstatná jména

U podstatných jmen středního rodu, která se skloňují podle vzoru moře, urči pád a číslo.
po hřišti
pád
číslo
na obě nástupiště
pád
číslo
okolo ohniště
pád
číslo
za sluncem
pád
číslo
bez letišť
pád
číslo
jdu k mraveništím
pád
číslo
posekané strniště
pád
číslo
uklizené kluziště!
pád
číslo
na parkovištích
pád
číslo