Podstatná jména

Doplň koncovky podstatných jmen a zapiš u nich vzory v příslušném tvaru.
Dobrými slov () mnoho zmůžeš.
Pták zamával křídl ().
Zajíc vyběhl z křov () mezi pol ().
Hosté odcestovali dvěma letadl ().
Hlína se vybírá velkými rypadl ().
Před oběma divadl () stáli lidé.
Voda byla odčerpána mohutnými čerpadl ().
Po Lab () plují lodě.
Hráči se seznámili s pravidl ().
Rybáři poháněli loďky vesl ().
Zametali jsme dvorek březovými košťat ().
Mezi dvěma údolm () se táhne horský hřbet.