Podstatná jména

Každé podstatné jméno si zařaď ke vzoru a poté u něj doplň koncovku.
Na úrodných polch, cesta úzkým údolm, slizeň obil,
v teplém podneb, připít na zdrav, pod oběma chodidl,
mít špatné svědom, mezi ozubenými kol, doprava letadl,
zamával křídl, s barevnými skl, se švihadl.