Podstatná jména

Doplň vynechaná písmena.
Loďka bla poháněna dvma vesl.
Voda se zadržuje mohutnými stavidl.
Učíme se rýsovat kružidl.
Počítáme s velkými čísl.
Mravenci se dorozumvají tykadl.
Blo to jejich první vítězstv.
Medvdě se batollo za velkou medvdicí.
Ve vtru poletovalo drobné chmří.
Po Lab plují nákladní lodě.
Žáci pracují s Pravidl českého pravopsu.