Podstatná jména

Do slovních spojení doplň správné tvary uvedených podstatných jmen.
     1         
  2        3      
     4         
            
5              
      6