Mírný rozjezd na začátku školního roku

Čísla pod sebou písemně sečti do svého sešitu, poté zapiš výsledky a zkontroluj.
358
248
578
709
115
568
241
324
392
148
289
113