Mírný rozjezd na začátku školního roku

Doplň tabulku.
sčítanec
580
450
210
750
560
480
830
sčítanec
350
170
90
770
360
480
430
170
součet
910
920
830
910
620