Mírný rozjezd na začátku školního roku

Doplň tabulku.
menšenec
820
900
640
730
650
930
910
menšitel
230
660
90
670
180
370
220
rozdíl
280
280
620
450
780
240