Velká čísla

K číslu napsanému slovy přiřaďte správný číselný zápis.