Velká čísla

Doplňte chybějící čísla ve všech třech tabulkách podle zadání.
o 1 větší
o 10 větší
o 100 větší
999
678
1 923
1 564
12 546
18 740
23 689
124 932
21 000
1 300
28 300
19 100
75 000
169 000
135 000