Velká čísla

Doplňte chybějící čísla ve všech třech tabulkách podle zadání.
10 krát větší
100 krát větší
1 000 krát větší
6
4
3
74
58
18
256
268
90
8 500
160
123