Velká čísla

Doplňte chybějící čísla ve všech třech tabulkách podle zadání.
10 krát menší
100 krát menší
1 000 krát menší
850
6 400
5 000
96 000
35 000
80 000
12 800
50 000
75 000
350 000
856 000
250 000