Velká čísla

Převeďte.
153 m = cm
18 km = m
25 hl = l
13 t = kg
5 kg = g
1 400 m = dm