Velká čísla

Čísla zaokrouhlete na tisíce. Spojte správně.