Velká čísla

Přečtěte si zapsaná čísla a poté k nim přiřaďte správně napsaná slova.